Containers worden voor u geplaatst of afgevoerd wanneer u dit wenst. Het volume bedraagt van 8 m³ tot 30 m³.

Wij leveren mengpuin, betonpuin, teelaarde, compostgrond, stabilisé,... en voeren bouwafval, groenafval, steenpuin, … af.

Indien er een container geplaatst wordt op de openbare weg, zorgen wij voor de signalisatie. Er wordt enkel van u verwacht dat de nodige vergunning werd aangevraagd bij uw stadhuis.

Containers