Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van allerhande grondwerken zoals:

– klaarleggen/opruimen van bouwterreinen
– uitgraven van funderingen, kelders, sleuven,...
– uitgraven, leveren en plaatsen van regenwater- en septische putten
– aanleg riolering in en rond gebouwen
– aanleg bermen/talludes
– plaatsen van keermuren/L-elementen
– nivelleringswerken
– verhardingswerken

Grondwerken